0

Yritysblogissa kohderyhmä ja sisältö kohtaavat ostajan

Ollakseen kiinnostava ja saadakseen lukijoita, yrityksen on tehtävä kohderyhmää kiinnostavia asioita sekä panostettava houkuttelevan sisällön lisäksi myös hakukonetehokkuuteen.

Kiinnostavan blogin salaisuus on kohderyhmän tuntemisessa. Organisaation täytyy rajata tarpeeksi tarkkaan blogin haluttu lukijakunta ja miettiä, mikä motivoi kohderyhmän lukemaan. Kohderyhmästä on selvitettävä kaikki oleellinen. Kun kohderyhmä on tunnistettu, sisältö on helppo räätälöidä.

Palveluidensa myymiseen tähtäävän yrityksen pitää ymmärtää palvelun ostamisen vaiheet ongelman tunnistamisesta aina tuotevertailuun ja ostopäätökseen asti. Sen jälkeen sisältö annostellaan ja tarjoillaan sopiviin kohtiin ostopolulla. Järjestystä ei tarvitse orjallisesti noudattaa, sillä hyvä bogi saa kuitenkin jatkuvasti uusia lukijoita, joiden huomio halutaan kiinnittää. Tietopaketti kannattaa järjestää helposti pureskeltaviin osiin ja jakaa ne sopiviin kategorioihin, niin lukeminen ja tiedonhaku helpottuvat.

Tunnista ostamisen vaiheet:

Ensivaiheessa ostaja ei vielä välttämättä ole tunnistanut ongelmaansa tai on tunnistanut ongelmansa, mutta ei tiedä ratkaisua siihen. Ostaja voi olla esimerkiksi hankkimassa uutta taloratkaisua, mutta ei tiedä taloratkaisuista mitään ja etsii tietoa vaihtoehdoista.

Blogilla pääsee vaikuttamaan ensivaiheen ostajiin sekä ongelman tunnistamissa että ratkaisumahdollisuuksien kuvailussa. On hyvä kertoa parhaista käytännöistä ja tutkimustuloksista ja herättää potentiaaliset asiakkaat perehtymään asiaan paremmin.

Keskivaiheella ostaja on tunnistanut ongelmansa ja etsii yksityiskohtaisempia ratkaisuja. Talorakennusesimerkissä ostaja on saattanut löytää sopivan talomallin, mutta avoimia kysymyksiä on vielä paljon: minkälainen lämmitysratkaisu, minkälaiset pintamateriaalit ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon hankintaa tehtäessä.

Blogilla voi kertoa erilaisista ratkaisumalleista ja tyypillisistä toteutuksista: mitä ongelman ratkaisussa tulee ottaa huomioon, miten ongelmaa kannattaa lähestyä ja miten ratkaisu on mahdollista toteuttaa. Kannattaa myös kertoa tyypillisistä virheistä ja vaaroista. Asiakasta on autettava tunnistamaan tilanteensa ja tuotava varmuutta ongelman ratkaisemiseen.

Ostovaiheessa ostaja tutkii ratkaisuja tarjoavia palveluntarjoajia ja vertailee tarjontaa. Taloa rakentamisessa häntä kiinnostavat konkreettiset tuotteet ja ratkaisut sekä niiden toimitukset. Hän haluaa tietää, miten tuotteet toimivat hänen tapauksessaan, miten ne toimitetaan ja miksi tämä ratkaisu on parempi kuin muut vastaavat. Asiakaskokemuksien lukeminen toimii ostovaiheessa uskonvahvistuksena, ja niillä vahvistetaan jo tehtyä päätöstä.

Ostajaehdokkaan pystyy vakuuttamaan blogilla. Siksi lukijoille on kerrottava erilaisista palvelutoimituksista ja ratkaisutavoista. Saavutut tulokset on hyvä jakaa ja sitoa ne konkreettisiin esimerkkeihin. Kannattaa myös kertoa onnistuneista palvelutoimituksistanne ja niistä saaduista kokemuksista.

Jarkko

Jarkko Kurvinen on markkinointitoimiston vetäjä, kouluttaja ja sisältömarkkinoija. Jarkko on erikoistunut asiakaspalvelun sähköistämiseen, sisältömarkkinointiin, sosiaaliseen medioihin ja sähköiseen markkinointiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *